Donaties, lotenverkoop en sponsorgelden

Beste deelnemer,

De laatste oproep om de opgehaalde donaties en sponsorgelden zoveel mogelijk voorafgaand aan het evenement via de website over te maken. Dit kan via het deelnemersprofiel of via een reguliere overboeking.

Rekeningnummer NL17 RABO 0147 4885 40

Let op: De strookjes van de verkochte loten kunnen ingeleverd worden bij de inschrijving. Hieruit zullen uiteindelijk de winnende loten komen.

Ook de ingevulde opbrengstbrief mag bij de inschrijving tussen 10 en 13 uur ingeleverd worden.

Tot op 24KiKa!

Reacties